Diensten

Lijst met diensten

Vanuit Vicc leveren we meerdere diensten vanuit de verschillende labels. Op dit moment is dit vooral vanuit het label Vicc management en Vicc consultancy. Door een label hieronder uit te klappen krijgt u de diensten per label.

Vicc management

BUSINESS- & PRODUCT-OWNER
SaFe en Agile werken is tegenwoordig vaak de methode die gebruikt wordt om veranderingen c.q. nieuwe diensten, producten en features (functies) te realiseren. Vicc heeft ruime ervaring in het invullen van deze rollen om hiermee uw vernieuwing te realiseren.

PROGRAMMA-MANAGEMENT
Vicc heeft ruime ervaring in het besturen van complexe projecten en de coördinatie van lijnactiviteiten binnen programma’s om de organisatie te wijzigen en zodoende de uiteindelijke strategische doelstellingen te halen. De kennis van, en ervaring met diverse methodieken, waaronder MSP garanderen mede het gewenste business resultaat.

PROJECT-MANAGEMENT
Vicc is sterk in de definitiefase van een project, het samenstellen van stuurgroepen en projectteams en het verkrijgen van commitment van de teamleden. Nadat gekozen is voor een bepaalde oplossingsrichting kan Vicc Management ondersteuning bieden bij het daadwerkelijk implementeren van het project. Vicc gebruikt graag een aanpak waarbij snel eerste resultaten worden opgeleverd en het voortschrijdend inzicht maximaal gebruikt wordt voor sturing van het project.

INTERIM- & VERANDER-MANAGMENT
Heeft U tijdelijk behoefte aan een ervaren manager met ruime kennis van en ervaring in people management skills? Dan is Vicc management het bureau om U te helpen deze tijdelijke behoefte in te vullen. Vanwege een continue veranderende omgeving is het soms noodzakelijk om de benodigde organisatieverandering door een externe manager te laten begeleiden/uitvoeren. Vicc management kan dit voor U uitvoeren en daarna de nieuwe situatie overdragen aan Uw eigen management.

CHANGE-MANAGEMENT
Change-management kent verschillende definities. Zo maakt dit begrip onderdeel uit van de IT beheer methode BiSL, ASL en ITIL. De focus van Vicc in dit soort opdrachten is vooral op de relatie/snijvlak van business en IT. Vaak is hier veel te verbeteren in organisatie, communicatie, ownership en impact bepaling van een change op de business. Graag komen we bij u langs voor een vrijblijvend gesprek om samen te bekijken hoe wij u kunnen helpen de verstoringen ten gevolge van changes te verminderen.

Vicc consultancy

Vanwege de ruime ervaring heeft kunnen wij prima met u meedenken en advies geven hoe vraagstukken en uitdagingen in te vullen. We komen graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek hierover.